29.370 tin đăng 11.235 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí
Ngô Thị Hồng Nhung
Công ty TNHH I Container
Phòng 117 Khách sạn Dầu khí, Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
Danh sách tin đăng
Ngô Thị Hồng Nhung
19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê container 20 feet làm kho chứa
20.000.000VND
4181 lượt xem
10:27 03/09/2019
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê container giá rẻ
22.000.000VND
3263 lượt xem
08:14 02/09/2019
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê container văn phòng
45.000.000VND
1046 lượt xem
04:23 30/08/2019
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1
Cho thuê container văn phòng, kho giá rẻ
38.000.000VND
1061 lượt xem
21:17 29/08/2019
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông hải 1, Hải An, Hải Phòng
Ngô Thị Hồng Nhung
Phòng 117 Khách sạn Dầu Khí, Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê container văn phòng 20 feet
45.000.000VND
1915 lượt xem
07:57 27/08/2019
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê container văn phòng 20 feet
45.000.000VND
4562 lượt xem
01:57 14/06/2016
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1
Cho thuê container 10 feet làm phòng bảo vệ
30.000.000VND
4499 lượt xem
01:02 10/06/2016
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê container 40 feet văn phòng
68.000.000VND
3026 lượt xem
21:02 08/06/2016
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Thuê Container kho các tỉnh phía Bắc
25.000.000VND
1593 lượt xem
02:50 13/05/2016
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1
Cho thuê container văn phòng, cont kho
40.000.000VND
1584 lượt xem
02:50 13/05/2016
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê container văn phòng, cont kho
40.000.000VND
1385 lượt xem
01:45 13/05/2016
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê container văn phòng giá rẻ
40.000.000VND
1104 lượt xem
11:45 12/05/2016
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Container văn phòng chất lượng tốt
40.000.000VND
931 lượt xem
23:50 05/04/2016
Ngô Thị Hồng Nhung
Số 19 Bùi Thị Từ Nhiên