27.772 tin đăng 7.268 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Danh sách tin đăng
Sửa cửa cuốn tại An Phú quận 2
Liên hệ
69 lượt xem
13:54 28/05/2020
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Sửa cửa cuốn quận 9
Liên hệ
83 lượt xem
13:53 28/05/2020
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Dịch vụ sửa cửa cuốn quận 5
Liên hệ
79 lượt xem
13:50 28/05/2020
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Làm cửa sắt kéo TPHCM
Liên hệ
45 lượt xem
16:42 28/04/2020
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Sửa cửa cuốn 24h
Liên hệ
108 lượt xem
08:52 25/12/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Đánh khoá remote cửa cuốn
Liên hệ
182 lượt xem
15:06 30/11/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - KP.2 - P.Bình Chiểu - Q.Thủ Đức
Thay lò xo cửa cuốn
Liên hệ
403 lượt xem
08:20 05/09/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Sửa cửa cuốn
Liên hệ
158 lượt xem
05:32 04/09/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Sửa cửa kéo Đài Loan
Liên hệ
408 lượt xem
05:27 01/09/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.Bình Chiểu - Q.Thủ Đức
Dịch vụ sửa cửa cuốn Minh Nghĩa
Liên hệ
259 lượt xem
12:48 28/08/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Sửa cửa cuốn Đức
Liên hệ
299 lượt xem
09:05 21/08/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.Bình Chiểu - Q.Thủ Đức
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Sửa bình lưu điện cửa cuốn
Liên hệ
345 lượt xem
11:17 20/08/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Cửa Cuốn Không Mở Lên Được
Liên hệ
152 lượt xem
01:08 20/08/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức
Sửa chữa cửa cuốn tại quận 1
Liên hệ
149 lượt xem
10:55 07/03/2019
Diễm Mi
917 Tỉnh lộ 43 - Khu phố 2 - P.bình chiểu - Q.Thủ Đức