VIP 5 Công Ty Kcn Hoàng Vũ
Khí Công Nghiệp Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Danh sách tin đăng
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37 Âp Đông, Tân Chánh Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cho thuê bình khí Co2 sự Kiện
Liên hệ
1152 lượt xem
16:00 06/07/2020
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37 Âp Đông, Tân Chánh Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cho thuê bình gió đá hàn cắt
Liên hệ
1965 lượt xem
16:00 06/07/2020
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
Đ.Thới Tam Thôn 17,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Cho thuê máy tạo oxy
500.000VND
155 lượt xem
16:00 06/07/2020
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Cho thuê bình khí Argon hàn tig
100.000VND
55 lượt xem
16:00 06/07/2020
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM
Cho thuê bình khí hydro
1.000.000VND
25 lượt xem
16:00 06/07/2020
Công Ty Kcn Hoàng Vũ
37/9B Ấp Đông,Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM