Sơn Kavic
Công ty TNHH Sơn Kavic
KCN Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội