26923 tin đăng 7128 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí
Sắp xếp:
Cho thuê bình khí Ni tơ, Argon, Oxy, Co2 tại Tp.HCM
100.000VND
Công Ty Kcn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh
Cho thuê bình khí hydro
1.000.000VND
Công Ty Kcn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh
Cho thuê bình khí Argon hàn tig
100.000VND
Công Ty Kcn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh
Cho thuê khí nito - Khí công nghiệp Hoàng Vũ
Liên hệ
Công Ty Kcn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh
Cho Thuê Bình oxy 40 lít, bình oxy 6 khối
Liên hệ
Công Ty Kcn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh
Cho thuê bình khí Co2 sự Kiện
Liên hệ
Công Ty Kcn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh
Cho thuê bình gió đá hàn cắt
Liên hệ
Công Ty Kcn Hoàng Vũ Hồ Chí Minh