28.152 tin đăng 7.296 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5/ an toàn lao động trong y tế

Liên hệ

Ms Huế
Ms Huế Ms Huế
CT4AX2 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn

Thông tin chi tiết

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUÔC
Số: 1711/NTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày tháng năm 2017

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

THÔNG BÁO
V/v mở lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

NHÓM 5 CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ vào giấy chứng nhận Số 59/2017/GCN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện AT, VSLĐ của Viện phát triển kinh tế quốc tế;
Căn cứ nhu cầu đảm bảo AT,VSLĐ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.
Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế thông báo tổ chức các lớp huấn luyện AT,VSLĐ cho đối tượng nhóm 5 (người làm công tác y tế) như sau:
1. Khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động Nhóm 5 theo Nghị định 44/ 2016 –NĐ/CP
2. Khai giảng: Liên tục hàng tháng
3. Thời gian huấn luyện: Sáng 8h00 – 11h30; Chiều 13h30 – 17h00
4. Địa điểm huấn luyện: Tại Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế/ tại Quý công ty
5. Kinh phí: 2.500.000đ/học viên (bao gồm chi phí: Giảng viên, tài liệu, VPP, hội trường, tea break)
6. Hồ sơ nhập học: 01 Bằng cấp chuyên môn y tế, 01 CMTND/hộ chiếu
Kết thúc lớp huấn luyện, học viên kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận vệ sinh lao động nhóm 5 và Chứng chỉ chứng nhận về chuyên môn y tế lao động theo quy định.

Để công tác tổ chức khóa học được chu đáo, kính đề nghị Các đơn vị, DN, cá nhân
có nhu cầu đăng ký trực tiếp bằng Điện thoại, Email, Fax hoặc Công văn về Viện.
Ms Huế
Ms Huế Ms Huế
CT4AX2 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5/ an toàn lao động trong y tế
Bình luận về sản phẩm:
Sản phẩm cùng chuyên mục

Ms Huế, Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5/ an toàn lao động trong y tế

CT4AX2 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội, Huyện Thanh Trì - Hà Nội - Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5/ an toàn lao động trong y tế