30.162 tin đăng 14.747 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Khóa học nhảy, múa

Khóa học, lớp học nhảy múa hiện đại, đương đại, cơ bản, nâng cao
{ filter.name } { taxo.name }
Tuyển sinh lớp Belly Dance - múa bụng thiếu nhi
500.000VND
 Dung Dung Quận 11 - Hồ Chí Minh
Chiêu sinh lớp Aerobic thiếu nhi
400.000VND
 Dung Dung Quận 11 - Hồ Chí Minh
Chiêu sinh lớp nhảy hiện đại - Shuffle Dance
400.000VND
 Dung Dung Quận 11 - Hồ Chí Minh
Đào tạo lớp nhảy hiện đại - Hiphop thiếu nhi
400.000VND
 Dung Dung Quận 11 - Hồ Chí Minh
Tuyển sinh lớp Dance Sport thiếu nhi
700.000VND
 Dung Dung Quận 11 - Hồ Chí Minh
Chiêu sinh lớp nhảy hiện đại - Cover Kpop thiếu nhi
450.000VND
 Dung Dung Quận 11 - Hồ Chí Minh
Chiêu sinh lớp ZUmba kids cho bé từ 6 tuổi
500.000VND
 Dung Dung Quận 11 - Hồ Chí Minh
Chiêu sinh Lớp ZUMBA người lớn từ 18 tuổi
500.000VND
 Võ Thị Ngọc Tú Quận 11 - Hồ Chí Minh
Chiêu sinh Lớp SHUFFLE DANCE cho bé từ 10 tuổi
400.000VND
 Võ Thị Ngọc Tú Quận 11 - Hồ Chí Minh
Chiêu sinh Lớp BELLY DANCE cho bé từ 4 tuổi
500.000VND
 Võ Thị Ngọc Tú Quận 11 - Hồ Chí Minh
Chiêu sinh lớp Hiphop cho bé từ 5 tuổi
400.000VND
 Võ Thị Ngọc Tú Quận 11 - Hồ Chí Minh