Phần mềm kế toán chuyên quản lý dược phẩm

Liên hệ   
121A Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh
51 Lượt xem

Ms. Nguyễn Tú Anh
Ms. Nguyễn Tú Anh
Công ty Phần mềm Tri Thức Việt

Thông tin chi tiết

 Phần mềm Kế toán TTV_GDP 2018.Net chuyên dùng cho DN chế biến và kinh doanh Dược phẩm, bao gồm các mẫu báo cáo về lô, date, định mức, hàng tồn kho theo chuẩn Y tế, chuẩn GDP.
 Phần mềm kế toán tích hợp chức năng Quản lý hàng hóa vật tư theo số lô và hạn dùng theo quy trình từ nhập mua, tồn kho đến xuất bán ra theo chuẩn GDP, nhập theo Lô và xuất đích danh theo lô
 Chương trình tự xác định giá vốn xuất bán theo hạn dùng gần nhất, theo lô, ngày sản xuất cũ nhất.
 Báo cáo tổng hợp nhập, xuất, tồn theo số lô và hạn dùng, truy vết sản phẩm theo lô và hạn dùng, cảnh báo hàng tồn kho gần hết hạn.
 Theo dõi hồ sơ giao hàng của nhân viên, ghi nhận công nợ bán lẻ, tập hợp xuất hóa đơn chung cho nhiều phiếu bán lẻ.
 Sử dụng nhiều mức chiết khấu cho từng nhóm KH khác nhau, xác định doanh số theo nhân viên KD, tính chiết khấu, hoa hồng theo từng mặt hàng, theo hóa đơn hoặc theo doanh số cuối tháng.
 Phân tích doanh số, theo dõi chiết khấu theo từng nhóm hàng, ngành hàng, theo từng nhóm đối tượng


Mọi chi tiết Phần mềm TTVSOFT, liên hệ:

Thông tin & Bản đồ

Chưa có thông tin bản đồ