Web bất động sản chuẩn SEO

30.000.000VND   
215 P5 Bùi Đình Tuý Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Trần Phi Vũ
Partner Trần Phi Vũ
Công Ty Cổ Phần MBN

Thông tin chi tiết

Đăng ký có ngay web bất động sản. Chỉ việc đưa thông tin lên và kinh doanh.
Quản lý hệ thống
- Đăng ký thành viên
- Đăng nhập hệ thống
- Thiết lập tham số hệ thống
- Phân quyền cho thành viên
- Thay đổi mật khẩu

Quản lý tin rao bất động sản
- Danh sách tin rao
- Cập nhật ( Thêm, sửa, xóa, hiển thị bản đồ, ảnh...)
- Thống kê lượt xem
- Phân loại tin Siêu Vip, Vip , Hot, Thường, Miễn phí
- Tìm kiếm
Quản lý Dự án
- Danh sách dự án
- Chi tiết dự án
- Cập nhật ( Thêm, sửa, xóa)
Quản lý banner
- Danh sách banner quảng cáo
- Cập nhật ( Thêm mới, sửa, xóa…)

Thông tin & Bản đồ

Chưa có thông tin bản đồ