Cho thuê gian hang tre lá, cho thuê bàn ghế chợ quê, cho thuê không gian chợ quê

300.000VND   
Hoàng Mai, TP Hà Nội
337 Lượt xem

Share:
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Thông tin chi tiết

5T Event Bamboo
Chuyên cho thuê
Gian hàng tre lá, gian hàng tre trúc cho sự kiện
Gian hàng nhà tre hội chợ
Gian hàng chợ quê
Cho thuê bàn ghế tre
Cho thuê đồ dùng làm chợ quê
Cho thuê thúng, mệt, quang ghánh chợ quê
Call: Event bamboo

Thông tin & Bản đồ

Chưa có thông tin bản đồ

Dịch vụ khác của cửa hàng

Xem Thêm