Bảo hiểm tiết kiệm giáo dục cho con trẻ Cathay Life Việt Nam, Mã SP - C12, liên hệ,

Liên hệ   
170, Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1
2574 Lượt xem
Share:
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook

Thông tin chi tiết

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM
SẢN PHẨM C12 – THỊNH TRÍ THÀNH ĐẠT AN KHANG
---
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM: 100.000.000 VNĐ
THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ: 18 NĂM
THỜI GIAN BẢO VỆ: 22 NĂM (Miễn 4 năm đóng phí).
PHÍ ĐÓNG: 7.340.000 VNĐ/ NĂM (Phí này bao gồm: Phí sản phẩm chính C 12 + Phí sản phẩm phụ R.08), trong đó:
R.08 là Bảo hiểm Bổ trợ bệnh hiểm nghèo, phí đóng = 140.000 vnđ /năm.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM C12:
1/ QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN: (nhận vào năm 22 của hợp đồng)
Nhận về 100% giá trị bảo hiểm, tức = 100.000.000 vnđ
2/ QUYỀN LỢI HỌC VẤN:
Năm thứ 12 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
Năm thứ 15 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
Năm thứ 18 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 25% * 100.000.000 = 25.000.000 vnđ.
Năm thứ 19 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
Năm thứ 20 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
Năm thứ 21 của hợp đồng, nhận về 15% giá trị bảo hiểm, tức = 15% * 100.000.000 = 15.000.000 vnđ.
___
Tổng quyền lợi học vấn của sản phẩm = 100.000.000 vnđ

 Vậy, tổng tiền mặt nhận về = 200.000.000 vnđ

3/ QUYỀN LỢI TỬ VONG / THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI “NGƯỜI MUA BẢO HIỂM” (CHA / MẸ):
Trong trường hợp không ma, rủi ro xảy ra với Người mua bảo hiểm (cha/ mẹ), ngay lập tức, Cathay sẽ:
- Miễn hoàn toàn phí đóng còn lại.

- Chi trả đầy đủ tất cả các quyền lợi đáo hạn, quyền lợi học vấn theo đúng quy định hợp đồng
- Đồng thời, Cathay hỗ trợ sinh hoạt phí cho Bé theo từng năm, cụ thể như sau:
+ Từ 1-12 tuổi, mỗi năm nhận 10% giá trị bảo hiểm, tức = 12 năm * (10% *100.000.000) = 120.000.000 vnđ
+ Từ 13-15 tuổi, mỗi năm nhận 20% giá trị bảo hiểm, tức = 3 năm * (20% * 100.000.000) = 60.000.000 vnđ
+ Từ 16-18 tuổi, mỗi năm nhận 25% giá trị bảo hiểm, tức = 3 năm * (25% * 100.000.000) = 75.000.000 vnđ
+ Từ 19-21 tuổi, mỗi năm nhận 30% giá trị bảo hiểm, tức = 3 năm * (30% * 100.000.000) = 90.000.000 vnđ
________
Tổng hỗ trợ sinh hoạt phí (nếu rủi ro xảy ra với người mua BH) =
345.000.000 vnđ


4/ QUYỀN LỢI TỬ VONG / THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI “NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM” (BÉ):
Tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, giữa (120% tổng phí đóng) >< (100% giá trị bảo hiểm) => Nếu giá trị nào cao hơn thì Cathay sẽ chi trả theo giá trị đó.
Vì quyền lợi dành cho khách hàng là trên hết.

5/ ĐỒNG THỜI, với sự bổ trợ của sản phẩm R.08 – Bảo hiểm bổ trợ bệnh hiểm nghèo đối với NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (BÉ):
Người được bảo hiểm (Bé) sẽ được thêm các quyền lợi bảo vệ bệnh hiểm nghèo như sau:
- Quyền lợi BH ung thư thể nhẹ, chi trả = 50.000.000 vnđ
- Quyền lợi BH ung thư nghiêm trọng, chi trả = 100.000.000 vnđ
- Quyền lợi BH bệnh hiểm nghèo, chi trả = 100.000.000 vnđ
- Quyền lợi BH thương tật do tai nạn, chi tả = 100.000.000 vnđ
Sản Phẩm Bảo Hiểm Bảo Hiểm Nhân Thọ

Thông tin & Bản đồ

Chưa có thông tin bản đồ